Fitpon
-- lub --
-- lub --
 
Koszyk
Razem:0,00 zł
Do kasy

Polityka Prywatności

 

ROZDZIAŁ I - DANE OSOBOWE
1. Mariusz Laskowski prowadzący działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: LUMIN Mariusz Laskowski przy ul. Kasztanowa 16 lok. 2, 15-803 Białystok, NIP : 5423060207, REGON 200779589 (zwana dalej „FitPon”), jako Administrator danych osobowych Serwisu FITPON.PL, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. FITPON zapewnia wszystkim zarejestrowanym Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

3. FITPON przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych w Regulaminie Serwisu FITPON.PL, wykorzystując dane osobowe w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, NIP, oraz nazwa klubu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Dane osobowe Klienta dokonującego rejestracji przetwarzane są przez cały okres posiadania przez niego Konta w Serwisie FITPON.PL.

5. FITPON może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta, wyrażoną po powiadomieniu przez FITPON o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania . Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

6. FITPON jest w posiadaniu adresów IP Klientów, przechowywanych przez FITPON przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

7. FITPON może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie formularza rejestracyjnego;
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

8. FITPON jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

ROZDZIAŁ II - KWESTIE TECHNICZNE

1. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać inne dane.

2. FITPON wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. FITPON może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

ROZDZIAŁ III - ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

1. Stosowane przez Serwis FITPON.PL pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klienta wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować je indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia w programie (przeglądarce internetowej) służącym do obsługi internetu (stron www). W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu FITPON.PL będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3. W ramach Serwisu FITPON.PL możemy stosować następujące rodzaje plików cookies: 
3.1 pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego,

3.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

 3.3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu,

3.4. pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez klienta ustawień i personalizację interfejsu klienta

4. Serwis FITPON.PL wykorzystuje pliki cookies w celu jego poprawnego funkcjonowania w szczególności do:

4.1. dostosowania zawartości stron internetowej Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowej.

4.2. zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu Klienta.

4.3. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści Serwisu.

5. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień w programie (przeglądarce internetowej) służącym do obsługi internetu (stron www). Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach np. przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania programu (przeglądarki internetowej) służącym do obsługi internetu (stron www).

6. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w programie (przeglądarce internetowej) służącym do obsługi internetu (stron www), który używa.

7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje Serwisu FITPON.PL dostępne na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ IV - INFORMACJA HANDLOWA

1. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez FITPON do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez FITPON w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, Klient może zgłosić FITPON żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez FITPON niezwłocznie.

3. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością FITPON i jego kontrahentów mogą być przesyłane Klientowi wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ V - USUNIĘCIE KONTA

1. Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie maila o odpowiedniej treści na adres e-mail: _______________
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje usunięciem Konta Klienta.

2. Konto Klienta jest automatycznie kasowane po upływie 365 dni jego nieaktywności.

ROZDZIAŁ VI – KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu Serwisu FITPON.PL, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania ze Serwisu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: ____________.

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.
Akceptuję, nie pokazuj więcej